fbpx Na vsebino

Prizidek k Zdravstvenemu domu Lenart

PA270105Sedanja zgradba Zdravstvenega doma Lenart, v Maistrovi ulici 22, je bila zgrajena pred 25-imi leti v dveh fazah in sicer najprej vzhodni trakt, za potrebe zobozdravstvene dejavnosti, kasneje še zahodni in vezni trakt, za potrebe predšolske in šolske dejavnosti ter za splošno medicino z laboratorijem. Po 25-ih letih, leta 1996, sta se, zaradi prostorske stiske, takratno vodstvo Zdravstvenega doma Lenart, na čelu z direktorjem Aleksandrom Šosteričem, dr. med. in Občina Lenart, na čelu s takratnim županom Slavkom Krambergerjem, dr. vet. med., odločili povečati prostorske kapacitete z gradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Lenart.

Idejni načrti, pridobivanje soglasij in dovoljenj ter zagotavljanje potrebnih sredstev, so trajali do novembra 1997 :n 19. 11. 1997 je >prva lopata< zarila v zemljo. Pričela se je dolgo pričakovana gradnja PRIZIDKA k Zdravstvenemu domu Lenart.
Gradnja prizidka bi se naj končala v dveh letih. V njem bi svoj prostor našla ambulanta splošne medicine, ambulanta za specialistično dejavnost, pljučni dispanzer z rentgenom, dispanzer za medicino dela, prometa in športa ter ambulantna fizioterapija. Takrat ni nihče pomislil, da bodo ti. tako pogumni načrti, imeli trnjevo pot do končnega cilja.

Že v letu 1998 je zmanjkalo denarja. Zgrajena je bila zgradba, ki je sicer imela pročelje, notranjost pa je bila v surovem stanju. Montažne stene so bile brez opleska, vodovodna napeljava je bila narejena do polovice, električne napeljave ni bilo. Tla so bila narejena, večkrat je bilo potrebno popravljati kupule na strehi, ker so spoji slabo tesnili in je ob dežju ali snegu zamakalo.
Leto 1998 je bilo leto sprememb. Maja 1998 je umrl župan Slavko Kramberger, dr. vet. med. Nadomestil ga je takratni podžupan Ivan Vogrin, 1. 7. 1998 je vodstvo Zdravstvenega doma prevzel Jožef Kramberger, dr.med. in v novembru 1998 je, po volitvah, prevzel županovanje dotedanji podžupan, Ivan Vogrin.

Leta 1999 in 2000 smo si prizadevali za pridobitev sredstev za dokončanje začetega dela. Država v tem času ni pokazala nobenega posluha za naše prošnje. Vodstvo Zdravstvenega doma je z dobrim gospodarjenjem ter z nekaterimi novimi in razširjenimi programi dela, zbralo potrebna sredstva za nadaljevanje gradnje. Priprave so se začele v milenijskem letu 2000. Začetek del je bil planiran v maju 2001.
V letih >mirovanja< se je pokazala drugačna potreba, ki je nekoliko spremenila vsebino prizidka k Zdravstvenem domu Lenart. Ambulantna fizioterapevtska dejavnost deluje na drugi lokaciji v mestu Lenart. Na njenem mestu je v prizidku sedaj urgentna ambulanta za dnevna in nočna dežurstva. Ostala vsebina je skorajda v celoti ostala nespremenjena. Tako bo v zgradbi, poleg urgentne ambulante še: dispanzer za medicino dela, prometa in športa, pljučni dispanzer, prostor za rentgensko diagnostiko, funkcionalno diagnostiko ter dve ambulanti splošne medicine.

Kot rečeno, so izvajalci začeli dela v maju 2001. Najprej je bilo potrebno spremeniti velikost in obliko nekaterih prostorov, dokončati vodovodno in električno napeljavo, sanitarije, opleske, pode, vrata, okna in še mnogo >malenkosti<, ki jim ni bilo videti konca in kraja.
Prišel je čas, ko je bilo potrebno izbrati opremo prostorov. Po izkušnjah je potrebno izbrati in izdelati opremo, ki bo ustrezala zahtevanim kriterijem naslednjih "25 let". Skorajda umetnost je izbrati izvajalca, ki pozna standarde v zdravstvu, ki ve, da mora biti oprema lepa in ob enem uporabna, vzdržljiva, primerna za čiščenje in kar je najvažnejše - za ugodno ceno. Kako vse to uskladiti? Prevozili smo na stotine kilometrov po Sloveniji, obiskali nekaj deset zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj, posneli smo na desetine fotografij različno opremljenih ambulant. Posvetovali smo se z eminentnimi slovenskimi arhitekti, ki se ukvarjajo z notranjo opremo, nekateri izključno z zdravstvenimi ustanovami. Vsi napori so rodili sad. Prizidek je dobil podobo, kakršno smo si želeli že leta 1997.
Istočasno smo morali povečati število parkirnih mest na južni strani prizidka. Kako se tega lotiti? Po temeljitem premisleku in več posveti z arhitektom, smo se odločili, da spustimo parkirišče na nivo že obstoječega parkirišča pred Zdravstvenim domom.
Gradnjo prizidka je prevzela Proizvodno trgovska zadruga Lipa Lenart z mnogimi podizvajalci: gradbeno podjetje Gradbenik Stanka Bernjaka, strojne omete je izdelal Franc Stanko, suho montažna postavitev sten in opleski so izdelava podjetja Finaldom Friderika Družovca, strojne inštalacije so delo Vinka Možirja, izvajalca električnih inštalacij sta Stojan Bračič in Drago Kolbl, izvedbo podov je prevzel Branko Lončarič, krovsko kleparska dela je opravil Srečko Lončarič, stavbno pohištvo (okna, vrata in aluminijasto izvedbo vezne avle med starim in novim delom) so izdelali Franc Širovnik, podjetje Lesotrg Vinka Grajfonerja in podjetje Gomontal Franca Goloba.
Opremo notranjosti so izvedli Sanolabor d.d. ter Mizarstvu Kregar iz Ljubljane in podjetje Lara d.o.o. iz Radehove.
Parkirni prostor na južni strani prizidka, ki je namenjen uporabnikom zdravstvenih storitev ter parkirni prostor na severni strani zgradbe sta uredili podjetji Skala, Draga Kereca iz Zg. Žerjavc in Gradbenik Stanka Bernjaka iz Drvanje.
Mnogo t.i. drobnih stvari smo izvedli zaposleni v Zdravstvenem domu, naj omenim samo stopnišče proti llaunigovi ulici, ki je delo Janeza Grajnerja, Alojza Mlakarja in Rudolfa Kmetiča. Leseni del ograje je izdelal Vinko Grajfoner.
Pri izvedbi projektov je sodelovalo kar nekaj eminentnih slovenskih arhitektov, Franc Skerbinšek, univ. dipl. inž. arh., Saša Piškorič-Turk, univ. dipl. inž.arh., mag. Alenka Sovinc, univ. dipl. inž. arh. ter dr. Matjaž Durjava, univ. dipl. inž. arh.
otv_prizidekPo skorajda štirih letih smo prizidek dogradili. Stari Latinci so rekli: "per aspera ad astra - preko težav do zvezd". 6. novembra 2001 je bila otvoritev. Pozdravni nagovor na otvoritvi je imel direktor Zdravstvenega doma Lenart Jožef Kramberger, slavnostni govorniki so bili dr. Jože Česen, dr.med., državni podsekretar na ministrstvu za zdravje, mag. Janez Kramberger, dr. vet. med., poslanec Državnega zbora in župan občine Lenart mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. ing.
Pogostitev so pripravile članice Aktivov kmečkih žena vseh krajevnih skupnosti na področju Upravne enote Lenart.

Res je mnogo težav spremljalo gradnjo prizidka, čas gradnje je presegel vsa pričakovanja, vendar smo toliko bolj veseli in ponosni, da nam je uspelo.

Jožef Kramberger,
dr.med., spec.spl. med., direktor ZD Lenart

Na vrh