fbpx Na vsebino


Vstop v našo stavbo je mogoč samo po predhodni telefonski najavi na 02 729 18 11 ali telefonski številki ambulante izbranega zdravnika / zobozdravnika. Obveščamo vas, da v času dopustov, torej od junija do konec septembra, splošni zdravniki delajo po spremenjenem delovnem času. Pacienti naj se za za točen delovni čas ambulante obrnejo na sprejem zdravstvenega doma. Paciente obveščamo, da delajo zobozdravstvene ordinacije
 po spremenjenem režimu. V kolikor ste imeli termin pregleda v času razglešene epidemije, vas prosimo, da počakate, da vas POKLIČEMO in vam sporočimo nov termin za pregled. 
 
Hvala za razumevanje.

NAVODILA IN OBRAZCI

DOPIS - PRIPOROČILA ZA OBRAVNAVO PACIENTOV V VSEH DEJAVNOSTIH NA PRIMARNEM NIVOJU V FAZI UMIRJANJA EPIDEMIJE

PRIPOROČILA ZA OBRAVNAVO PACIENTOV V VSEH DEJAVNOSTIH NA PRIMARNEM NIVOJU V FAZI UMIRJANJA EPIDEMIJE

VPRAŠALNIK ZA PREVERJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA PACIENTOV PRED OBRAVNAVO V AMBULANTI* (vsa vprašanja se nanašajo tudi na obdobje preteklih 14 dni):

ODJAVNI OBRAZEC POTRJENEGA PRIMERA OKUŽBE S SARS-CoV-2

 

PA270105Sedanja zgradba Zdravstvenega doma Lenart, v Maistrovi ulici 22, je bila zgrajena pred 25-imi leti v dveh fazah in sicer najprej vzhodni trakt, za potrebe zobozdravstvene dejavnosti, kasneje še zahodni in vezni trakt, za potrebe predšolske in šolske dejavnosti ter za splošno medicino z laboratorijem. Po 25-ih letih, leta 1996, sta se, zaradi prostorske stiske, takratno vodstvo Zdravstvenega doma Lenart, na čelu z direktorjem Aleksandrom Šosteričem, dr. med. in Občina Lenart, na čelu s takratnim županom Slavkom Krambergerjem, dr. vet. med., odločili povečati prostorske kapacitete z gradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Lenart.

Preberi več ...

torbaO začetkih organizirane zdravstvene službe v Lenartu imamo le malo zgodovinskih podatkov. Do razpada avstroogrske monarhije so bile Slovenske gorice v zdravstvenem pogledu zanemarjene. Zavirala ga je nevednost, gospodarske težave, socialnega zavarovanja ni bilo, ni bilo pravih prometnih zvez. Ceste so bile primerne le za živinsko vprego. Ljudje so le v najnujnejših primerih poiskali zdravniško pomoč. Organiziranih zdravstvenih ustanov ni bilo.

Preberi več ...

IMG 0005Iz pomanjkljivih pisnih virov je razvidno, da sežejo prvi zametki organizirane zdravstvene nege v daljno leto 1888, na področju zgodovine babic. Takrat sta na območju sedanje občine delovali dve šolani babici, Ana Uršič in Ana Novak, ki sta si izobrazbo pridobili v Gradcu. Delo takratnih babic je precej pripomoglo k zdravstveni prosvetljenosti žensk, ki so rojevale na svoji domovih in so jim pri porodu pomagale babice. V Lenartu sta pred vojno bili babici Elizabeta Weingerl in Alojzija Pavalec. Prva patronažna sestra, Gertruda Petz, je prišla iz Gradca v Lenart, leta 1942. Skupaj z zdravnikom, dr. Ludvikom Krambergerjem, je organizirala prve posvetovalnice za matere in otroke v Lenartu, Sv. Trojici in Cerkvenjaku. Obiskovala je matere tudi na domovih. Reševalna postaja je bila v okraju Maribor.

Preberi več ...
Na vrh