PA270105Sedanja zgradba Zdravstvenega doma Lenart, v Maistrovi ulici 22, je bila zgrajena pred 25-imi leti v dveh fazah in sicer najprej vzhodni trakt, za potrebe zobozdravstvene dejavnosti, kasneje še zahodni in vezni trakt, za potrebe predšolske in šolske dejavnosti ter za splošno medicino z laboratorijem. Po 25-ih letih, leta 1996, sta se, zaradi prostorske stiske, takratno vodstvo Zdravstvenega doma Lenart, na čelu z direktorjem Aleksandrom Šosteričem, dr. med. in Občina Lenart, na čelu s takratnim županom Slavkom Krambergerjem, dr. vet. med., odločili povečati prostorske kapacitete z gradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Lenart.

Preberi več ...

torbaO začetkih organizirane zdravstvene službe v Lenartu imamo le malo zgodovinskih podatkov. Do razpada avstroogrske monarhije so bile Slovenske gorice v zdravstvenem pogledu zanemarjene. Zavirala ga je nevednost, gospodarske težave, socialnega zavarovanja ni bilo, ni bilo pravih prometnih zvez. Ceste so bile primerne le za živinsko vprego. Ljudje so le v najnujnejših primerih poiskali zdravniško pomoč. Organiziranih zdravstvenih ustanov ni bilo.

Preberi več ...

IMG 0005Iz pomanjkljivih pisnih virov je razvidno, da sežejo prvi zametki organizirane zdravstvene nege v daljno leto 1888, na področju zgodovine babic. Takrat sta na območju sedanje občine delovali dve šolani babici, Ana Uršič in Ana Novak, ki sta si izobrazbo pridobili v Gradcu. Delo takratnih babic je precej pripomoglo k zdravstveni prosvetljenosti žensk, ki so rojevale na svoji domovih in so jim pri porodu pomagale babice. V Lenartu sta pred vojno bili babici Elizabeta Weingerl in Alojzija Pavalec. Prva patronažna sestra, Gertruda Petz, je prišla iz Gradca v Lenart, leta 1942. Skupaj z zdravnikom, dr. Ludvikom Krambergerjem, je organizirala prve posvetovalnice za matere in otroke v Lenartu, Sv. Trojici in Cerkvenjaku. Obiskovala je matere tudi na domovih. Reševalna postaja je bila v okraju Maribor.

Preberi več ...

Sporočilo za javnost

ZDLENART 7 1600x1200ZDLENART 4 1600x1200V sredo, 6. novembra 2019, je na ploščadi pred Zdravstvenim domom Lenart potekala slovesnost ob otvoritvi novih prostorov Zdravstvenega doma Lenart v katerem se bodo izvajale aktivnosti preventivnih zdravstvenih programov v okviru Centra za krepitev zdravja (CKZ). Z izvedeno nadzidavo in prizidavo vhodnih prostorov z dvigalom in stopniščem je Zdravstveni dom Lenart pridobil dodatnih 398,7 m2 površin v neto vrednosti 299,81 m2. Slavnostna govornica je bila mag. Mojca Presečnik, vodja Službe za izvajanje kohezijske politike na Ministrstvu za zdravje. Praznovanje so pričeli že v dopoldanskih urah, ko so na novo urejeni zelenici pred ZD otroci iz vrtca in Osnovne šole Lenart posadili sadiko lovorikovca, kot simbol življenja in medgeneracijskega povezovanja, po eno so posadili tudi uporabniki lenarške enote VDC Polž Maribor in starejši iz Doma Sv. Lenarta s pomočjo zdravnika Rafka, nosoroga, maskote ZD Lenart.


Izjava za javnost

Nagovor direktorja Jožefa Krambergerja na slovesnosti

Izjava župana Občine Lenart mag. Janeza Krambergerja

Na vrh