fbpx Na vsebino


Vstop v našo stavbo je mogoč samo po predhodni telefonski najavi na 02 729 18 11 ali telefonski številki ambulante izbranega zdravnika / zobozdravnika. Obveščamo vas, da v času dopustov, torej od junija do konec septembra, splošni zdravniki delajo po spremenjenem delovnem času. Pacienti naj se za za točen delovni čas ambulante obrnejo na sprejem zdravstvenega doma. Paciente obveščamo, da delajo zobozdravstvene ordinacije
 po spremenjenem režimu. V kolikor ste imeli termin pregleda v času razglešene epidemije, vas prosimo, da počakate, da vas POKLIČEMO in vam sporočimo nov termin za pregled. 
 
Hvala za razumevanje.

NAVODILA IN OBRAZCI

DOPIS - PRIPOROČILA ZA OBRAVNAVO PACIENTOV V VSEH DEJAVNOSTIH NA PRIMARNEM NIVOJU V FAZI UMIRJANJA EPIDEMIJE

PRIPOROČILA ZA OBRAVNAVO PACIENTOV V VSEH DEJAVNOSTIH NA PRIMARNEM NIVOJU V FAZI UMIRJANJA EPIDEMIJE

VPRAŠALNIK ZA PREVERJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA PACIENTOV PRED OBRAVNAVO V AMBULANTI* (vsa vprašanja se nanašajo tudi na obdobje preteklih 14 dni):

ODJAVNI OBRAZEC POTRJENEGA PRIMERA OKUŽBE S SARS-CoV-2

 

Vizija, poslanstvo, strategija, cilji Zdravstvenega doma Lenart

homeVIZIJA
Naša vizija je našo dejavnost približati našim uporabnikom na visokem kakovostnem nivoju s prijaznim in strokovno dobro podkovanim osebjem. Takšen je in takšen naj ostane naš Zdravstveni dom.

POSLANSTVO ZD LENART
1/ Zagotavljanje nujne medicinske pomoči in neodložljivih medicinskih storitev vsem, ki tako pomoč potrebujejo.
2/ Zdravstveno vzgojna in izobraževalna dejavnost za vse zainteresirane prebivalce in zdravstvene delavce.
3/ Izvajanje preventivne in kurativne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja.

STRATEGIJA ZD LENART
V skladu z  Nacionalnim programom zdravstvenega varstva in v skladu s Splošnim in Področnim dogovorom ter Pogodbo z ZZZS  za leto 2011, želimo izboljšati raven zdravstvenega stanja na območju UE Lenart. Svoje poslovanje in doseganje strategije uravnavamo v skladu s finančnimi možnostmi. To pomeni, da poslovanje uskladimo s politiko ZZZS, večjo pozornost usmerimo v preventivne dejavnosti. Prebivalce osveščamo preko medijev, prirejamo delavnice, osveščamo uporabnike zdravstvenih storitev pri obiskih v zdravstvenem zavodu. Nadaljujemo s politiko kakovosti ISO 9001/2015.

CILJI ZD LENART

Dolgoročni cilji
Izvajanje zdravstvene dejavnosti v skladu z zakonom. Nenehno zagotavljanje čim višje kakovosti storitev, zaposliti potreben strokovni kader, razširiti oz. pridobiti več potrebnih zdravstvenih, zobozdravstvenih in preventivnih programov v skladu z naraščanjem števila prebivalcev v UE Lenart. Permanentno izobraževanje in pridobivanje višje stopnje strokovnosti. Tako kadrovsko in programsko zgraditi manjši diagnostični center v UE Lenart, ne samo za UE Lenart temveč za širše območje.

Kratkoročni cilji
V letu 2013 bo realizacija planiranih zdravstvenih storitev v skladu s pogodbo z ZZZS. Obvladovanje čakalnih dob, ki nam trenutno ne predstavljajo problema, ker so na popolnoma dopustnem nivoju. Skrb za kakovost opravljenih storitev in njihovo nenehno izboljševanje.

Permanentno dosledno izvajanje preventive KVB, SVIT, DORA, ZORA.
KEP pri 12 letnikih pod 1,2 in pri 14 letnikih pod 2,1.
Obvladovanje in zmanjševanje stroškov, ki pa ne sme iti na račun pacientov.
V smo, v čakalnicah, za naše uporabnike, uvedli elektronsko registracijo prijave prihoda pacienta v čakalnico in obravnavo pri zdravniku.
Opremili novo zobozdravstveno ordinacijo in otroški dispanzer.

Nadaljevanje s sistemom kakovosti ISO 9001/2015.

Dosledno izvajanje tako postopkov kot ciljev iz načrta integritete, ki smo ga začeli izvajati, v skladu z zakonom in določenim prvim datumom, že v začetku leta 2011. Določili smo vsa mogoča koruptivna tveganja, ki bi se kratkoročno ali dolgoročno lahko zgodila. Zaradi dobrega notranjega nadzora koruptivnih dejanj ne zaznavamo.

Na vrh