fbpx
Natisni

Razpisi javnih naročil

Ogledov: 5726

Protikorupcijsko klavzulo je potrebno vključiti v vse pogodbe, katerih vrednost presega 10.000 EUR ter s katero se podpisniki pogobe zavezujejo, da s pogodbo ni obljubljena ali ponujena nedovoljena korist za sklenitev ali pridobitev posla oziroma kakršnokoli drugo dejajnje, s katerim bi bila povzročena škoda organizaciji javnega sektorja ali bi predstavnik organa na ta način pridobil neko nedovoljeno korist. V nasprotnem primeru je pogodba nična.

 

STORITEV ČIŠČENJA PROSTOROV - 4. september 2020

Razpisna dokumentacija

Naročnik ESPD.xml