fbpx Na vsebino


Vstop v našo stavbo je mogoč samo po predhodni telefonski najavi na 02 729 18 11 ali telefonski številki ambulante izbranega zdravnika / zobozdravnika. Obveščamo vas, da v času dopustov, torej od junija do konec septembra, splošni zdravniki delajo po spremenjenem delovnem času. Pacienti naj se za za točen delovni čas ambulante obrnejo na sprejem zdravstvenega doma. Paciente obveščamo, da delajo zobozdravstvene ordinacije
 po spremenjenem režimu. V kolikor ste imeli termin pregleda v času razglešene epidemije, vas prosimo, da počakate, da vas POKLIČEMO in vam sporočimo nov termin za pregled. 
 
Hvala za razumevanje.

NAVODILA IN OBRAZCI

DOPIS - PRIPOROČILA ZA OBRAVNAVO PACIENTOV V VSEH DEJAVNOSTIH NA PRIMARNEM NIVOJU V FAZI UMIRJANJA EPIDEMIJE

PRIPOROČILA ZA OBRAVNAVO PACIENTOV V VSEH DEJAVNOSTIH NA PRIMARNEM NIVOJU V FAZI UMIRJANJA EPIDEMIJE

VPRAŠALNIK ZA PREVERJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA PACIENTOV PRED OBRAVNAVO V AMBULANTI* (vsa vprašanja se nanašajo tudi na obdobje preteklih 14 dni):

ODJAVNI OBRAZEC POTRJENEGA PRIMERA OKUŽBE S SARS-CoV-2

 

Razpisi javnih naročil

Ogledov: 6345

Protikorupcijsko klavzulo je potrebno vključiti v vse pogodbe, katerih vrednost presega 10.000 EUR ter s katero se podpisniki pogobe zavezujejo, da s pogodbo ni obljubljena ali ponujena nedovoljena korist za sklenitev ali pridobitev posla oziroma kakršnokoli drugo dejajnje, s katerim bi bila povzročena škoda organizaciji javnega sektorja ali bi predstavnik organa na ta način pridobil neko nedovoljeno korist. V nasprotnem primeru je pogodba nična.

Dobava zobozdravstvenega materiala - 17. 11. 2020

Razpisna dokumentacija - dobava zdravstvenega materiala

Obrazec predračun

Naročnik ESPD.xml

 

Dobava zaščitnih sredstev - 12. 11. 2020

Razpisna dokumentacija dobava zaščitnih sredstev

Obrazec predračun

Naročnik ESPD.xml

 

Dobava pogonskega goriva - 10. november 2020

Razpisna dokumentacija dobava pogonskega goriva

Naročnik ESPD.xml

 

Dobava zdravstvenega materiala - 10. november 2020

Razpisna dokumentacija za dobavo zdravstvenega materiala

Obrazec 2 predračun

Naročnik ESPD.xml

 

Dobava zdravil in pripomočkov - 26. oktober 2020

Razpisna dokumentacija Dobava zdravil in pripomočkov

Specikificija ponudbe s cenami za zdravila in pripomočke

Naročnik ESPD.xml

Na vrh