Razpisi javnih naročil

Ogledov: 4924

Protikorupcijsko klavzulo je potrebno vključiti v vse pogodbe, katerih vrednost presega 10.000 EUR ter s katero se podpisniki pogobe zavezujejo, da s pogodbo ni obljubljena ali ponujena nedovoljena korist za sklenitev ali pridobitev posla oziroma kakršnokoli drugo dejajnje, s katerim bi bila povzročena škoda organizaciji javnega sektorja ali bi predstavnik organa na ta način pridobil neko nedovoljeno korist. V nasprotnem primeru je pogodba nična.

 

Dobava in montaža diagnostičnega 4D ultrazvočnega aparata za dispanzer za žene - 22. januar 2020

Razpisna dokumentacija

Narocnik_ESPD.xml

Na vrh