fbpx Na vsebino

Razpisi javnih naročil

Protikorupcijsko klavzulo je potrebno vključiti v vse pogodbe, katerih vrednost presega 10.000 EUR ter s katero se podpisniki pogobe zavezujejo, da s pogodbo ni obljubljena ali ponujena nedovoljena korist za sklenitev ali pridobitev posla oziroma kakršnokoli drugo dejajnje, s katerim bi bila povzročena škoda organizaciji javnega sektorja ali bi predstavnik organa na ta način pridobil neko nedovoljeno korist. V nasprotnem primeru je pogodba nična.

Dobava laboratorijskega materiala - 7. 1. 2021

Razpisna dokumentacija

Obrazec

Naročnik ESPD

 

Dobava laboratorijskega materiala - 19. 11. 2020 - Zaključeno - odpiranje ponudb

Razpisna dokumentacija - dobava laboratorijskega materiala

Obrazec predračun

Naročnik ESPD.xml

 

Dobava zobozdravstvenega materiala - 17. 11. 2020

Razpisna dokumentacija - dobava zdravstvenega materiala

Obrazec predračun

Naročnik ESPD.xml

 

 

Na vrh