fbpx Na vsebino

OBVESTILO PACIENTOM O PLAČILU ZA ZDRAVSTVENE STORITVE, KI NE SODIJO MED NUJNE

10. julij 2017
Glede na to, da zdravstvene storitve nujne medicinske pomoči vse prepogosto koristijo pacienti, ki glede na sprejeta Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju Pravila OZZ) do tega niso upravičeni, vam v nadaljevanju podajamo kratko razlago glede zdravstvenih storitev, ki so opredeljene kot storitve nujnega zdravljenja ali nujne medicinske pomoči in storitve, ki v to ne sodijo.
Zdravstvene storitve, ki ne sodijo med storitve nujnega zdravljenja ali nujne medicinske pomoči, niso finančno pokrite s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in jih morajo zavarovane osebe oz. pacienti kriti sami.
Zaradi navedenega vas seznanjamo z določili Pravil OZZ, ki opredeljujejo, kaj so storitve nujne medicinske pomoči in kako ravnati v primeru, ko se zdravstvene storitve v dežurni ambulanti opravijo, vendar v to kategorijo ne sodijo.103.

103. člen Pravil OZZ določa:
Nujna medicinska pomoč vključuje storitve oživljanja, storitve potrebne za ohranjanje življenjskih funkcij, za preprečitev hudega poslabšanja zdravstvenega stanja nenadno obolelih, poškodovanih in kronično bolnih. Storitve se zagotavljajo do stabilizacije življenjskih funkcij oziroma do začetka zdravljenja na ustreznem mestu. Nujni reševalni prevozi so včljučeni v storitve nujne medicinske pomoči.

Nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve vključujejo:
-takojšnjo zdravljenje po nudenju nujne medicinske pomoči, v kolikor je to potrebno,
- oskrbo ran, preprečitev nenadnih in usodnih poslabšanj kroničnih bolezni ozlroma zdravstvenega stanja, ki bi lahko povrzročilo trajne okvare posameznih organov ali njihovih funkcij,
- zdravljenje zvinov tn zlomov ter poškodb, ki zahtevajo specialistično obravnavo,
- zdravljenje zastrupitev,
- storitve za preprečevanje širjenja infekcij, ki bi pri zavarovani osebi utegnile povzročiti zastrupitev,
- zdravljenje bolezni, za katere je z zakonom predpisano obvezno zdravljenje aIi storitve, ki so z zakonom opredeljene kot obvezne in za katere ni plačnik država, delodajalec ali zavarovana oseba sama,
- zdravila, predpisana na recept s pozitivne liste, potrebna za zdravljenje stanj iz predhodnih alinej.

V skladu z 2. odstavkom 5. in 7. točke 252. člena Pravil OZZ izvajalec lahko zahteva povračilo cene storitve, ki je opravljena na zahtevo zavarovane osebe oz. pacienta v nočnem času med 20:00 in 6:00 uro, ob nedeljah in praznikih, vendar ne gre za nujne zdravstvene storitve. Prav tako je pacient dolžan v celoti plačati ceno storitev, ki jih uveljavlja pri zdravniku, ki ni njegov osebni zdravnik in ne gre za nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč.

V primeru, da zavarovana oseba oz. pacient pri obisku v dežurni ambulanti koristi storitve, ki ne sodijo med storitve nujnega zdravljenja ali nujne medicinske pomoči mora v celoti plačati obisk pri dežurnem zdravniku. Zavarovani osebi oz. pacientu bo v podpis dana izjava, s katero soglaša o plačilu stroškov zdravljenja, ki jih bo poravnal kot samoplačnik, in sicer v 8 dneh po prejetju računa.

Direktor ZD Lenart
Jožef Kramberger, dr. med. spec.

 

OBVESTILO

14. junij 2016
V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) vas obveščamo, da je za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic (v nadaljevanju prva zahteva) imenovana pristojna oseba: Jožef Kramberger, dr. med., spec. tel: 02/729 18 11
Prvo zahtevo lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev oziroma v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi, v kolikor gre za domnevno neustrezno ravnanje. Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih stavkov, če je za kršitev izvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.
Prva zahteva se vloži pri pristojni osebi izvajalca (60. člen Zakona o pacientovih pravicah).
Prva zahteva, ki se poda pisno ali ustno na zapisnik, vsebuje zlasti:– osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,
– opis domnevne kršitve pacientovih pravic,
– podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih,
– podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,
– čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,
– morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in
– morebitni predlog za rešitev spora.

Zahtevo lahko oddate v tajništvu službe Zdravstvenega doma Lenart, od ponedeljka do petka, od 08.00 do 14.00 ure ali na e- pošto: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve. Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni.
Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil, na kar se pacienta v pozivu za dopolnitev zahteve pacienta opozori.Pacient ima v skladu z 49. členom Zakona o pacientovih pravicah možnost, da pooblasti zastopnika pacientovih pravic, ki mu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Najbližja zastopnica pacientovih pravic :
Vlasta CAFNIK, Zastopnica pacientovih pravic Maribor,
Sedež: Nacionalni institut za javno zdravje, OE Maribor, Ljubljanska cesta 4/II, 2000 Maribor
Uradne ure: torek od 14.00 – 18.00, sreda in četrtek od 08.00 do 12.00.
tel. 02/ 333 12 64 in 051 217 424
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

    Adela Postružnik
Sedež: Nacionalni institut za javno zdravje, OE Maribor, Ljubljanska cesta 4/II, 2000 Maribor
Uradne ure: ponedeljek od 11:00 do 18:00 sreda od 9:00 do 14:00
E-pošta: adela.postruznik@)nijz.si
Tel. številka: : 02/333 12 63 in 030 464 204

Naročanje pacientov za zastopnico pacientovih pravic je ob ponedeljkih in sredah med 08.00 in 12.00 uro na tel. 02/ 45 00 252 in mobilni telefon 041/681 304 pri kontaktni osebi na NIJZ, OE Maribor ga. Nini Pavletič, E- pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Direktor ZD Lenart
Jožef Kramberger, dr. med., spec.

Pacientove pravice 2016

5. januar 2016
V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) vas obveščamo, da je za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic (v nadaljevanju prva zahteva) imenovana pristojna oseba:

Jožef Kramberger, dr. med., spec. tel: 02/729 18 11
Prvo zahtevo lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev oziroma v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi, v kolikor gre za domnevno neustrezno ravnanje. Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih stavkov, če je za kršitev izvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.
Prva zahteva se vloži pri pristojni osebi izvajalca (60. člen Zakona o pacientovih pravicah). Prva zahteva, ki se poda pisno ali ustno na zapisnik, vsebuje zlasti:
– osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,
– opis domnevne kršitve pacientovih pravic,
– podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih,
– podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,
– čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,
– morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in
– morebitni predlog za rešitev spora.

Zahtevo lahko oddate v tajništvu službe Zdravstvenega doma Lenart, od ponedeljka do petka, od 08.00 do 14.00 ure ali na e- pošto: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve. Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil, na kar se pacienta v pozivu za dopolnitev zahteve pacienta opozori.
Pacient ima v skladu z 49. členom Zakona o pacientovih pravicah možnost, da pooblasti zastopnika pacientovih pravic, ki mu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Najbližja zastopnica pacientovih pravic :
    Vlasta CAFNIK, Zastopnica pacientovih pravic Maribor,
Sedež: Nacionalni institut za javno zdravje, OE Maribor, Ljubljanska cesta 4/II, 2000 Maribor
Uradne ure: torek od 14.00 – 18.00, sreda in četrtek od 08.00 do 12.00.
tel. 02/ 333 12 64
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Naročanje pacientov za zastopnico pacientovih pravic je ob ponedeljkih in sredah med 08.00 in 12.00 uro na tel. 02/ 45 00 252 in mobilni telefon 041/681 304 pri kontaktni osebi na NIJZ, OE Maribor ga. Nini Pavletič, E- pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Direktor ZD Lenart
Jožef Kramberger, dr. med., spec.

Na vrh